Chov hada

Délka trvání: 60 minut

Cena: 250,-

Obsah:

*Obeznámení s některými druhy vhodnými pro začátečníky (některé užovky, korálovky, krajty)

*Terárium a jeho zařízení - rozměry, pozadí, dekorace, rostliny, substrát

*Technika - osvětlení a typy žárovek a zářivek, topné kabely, kameny a desky

*Krmení - četnost, kořist, velikost kořisti, správné zásady aby nedošlo k poranění chovaného zvířete, rozkrmování mláďat

*Rozmnožování - určení pohlaví, páření, snůška a její inkubace, líhnutí mláďat

*Veterinární problémy s kterými se chovatel může setkat, jak poznat nemoc, jak vypadá svlečka zdravého zvířete

*Transport, manipulace s hadem